حکومت ی و وضعیت طلاب

درخواست حذف این مطلب

درباره وضعیت اقتصادی طلاب و ون تصورات مختلفی وجود دارد؛ برخی فکر میکنند همه ون خیلی متمول و ثروتمند هستند. خیلی ها هم میدانند که طلاب حسابشان از ون شاغل جداست و وضعیت اقتصادی بدی دارند اما میگویند چاره ای نیست و باید تحمل کرد...
حالا نظر یک جامعه شناس را هم بدانیم:

. . . یکی از علل اصلی این مساله را باید در وضعیت اسفناک طلاب جستجو کرد. این وضعیت باید هرچه زودتر اصلاح شود تا نیاز به پول در طلاب و در پی آن ارزش پول و مقام را در نظر طلاب بالا نبرد تا آنها برای دستی به آن اجبارا فعال شوند و بعد نیز عادت کنند که نفع فردی را بر نفع جمعی ترجیح دهند. لذا بسیار ضروری است که شهریه طلاب اولا به چندین برابر افزایش یابد و ثانیا از یک منبع متمرکز پرداخت شود، تا تفاوت ها و زمینه رقابت ها از میان برداشته شود.
... چطور ممکن است یک کشوری این همه درآمد نفتی داشته باشد، حکومتش هم ی باشد، اما شهریه طلاب تا این حد پایین باشد؟
چطور می­شود بودجه های زیادی برای دکوراسیون و تجهیزات اسرافی سازمانهای داخل حوزه ج میشود، اما یک طلبه یا یک شخص فاضل برای پرداختن اجاره خانه اش باید در مضیقه باشد و همه جا آرزوی دستی به شغلی با درآمد بیشتر را داشته باشد.

کتاب دریغ است ایران که ویران شود/ پرفسور فرامرز رفیع پور ص 462